از هر چمن گلی !!

سلام .. عیدتون خیلی مبارک روزهاتون خیلی شاد .. 01.gif

عیدیه خاله خیلی بهم حال داد .. ایول خاله جون 35.gif

ته ماشینمون له شد ..روم به دیفال نزدیک بود ته خودمونم که عقب نشسته بودیم له شه ... ببین تو رو خدا تازه من گواهی نامه گرفتم یه طوری شد که دیگه اینا خودشونم می ترسن بشینن 25.gif

وای چقدر دلم برای اینجا تنگ شده بود ولی خود واقعیت قشنگتره حتی اگه آبی نباشه و سیاه باشه22.gif

این مرتیکه بی سواداستاد لمعه دمشیه (آقای تیر گر) نمی دونم کی این عوضیا رو استاد میکنه برگشته میگه

زن ناقص العقل است .. زن همانند دنده ای که راستش کنی میشکند غیر قابل انعطاف است اگر حق طلاق با زن باشد دنیا سر جای خود نمی ماند .. کلی قاطی کردم از کلاس اومد بیرون شانس آورد صندلی رو نکوبیدم تو سرش یه آشی پیش رئیس دانشگاه براش بپزم حظ کنه !! دیگه ام سر کلاساش نمیرم خدا خیر بده این 80 صفحه بخش نکاح رو با چه خون دلی بخونم خدا میدونه .12.gif. این پسرا چه میخکوب میشن سر جاشون ..!!! حرف این چیزا که میشه زرنگ میشن هزار ماشاا..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!30.gif

مرصی (مرسی ) از همتون واسه خوندن این چند خط .. خیلی مرصی (مرسی) . 07.gif01.gif23.gif

 

/ 0 نظر / 30 بازدید